metody nauczania

HARVARD – centrum językowe, efektywne metody i profesjonalizm – Lubin

Staramy się, aby osoba ucząca się wykształciła umiejętności i rozwinęła wszystkie aspekty języka angielskiego, ze szczególnym naciskiem na mówienie. Używamy nowoczesnych materiałów dydaktycznych, co sprawia, że osoba ucząca się jest w pełni zaangażowana w trakcie zajęć, co więcej, w uczących się narasta chęć nauki wraz z widocznymi postępami.

Oprócz wysokiej klasy materiałów edukacyjnych wykorzystujemy następujące metody nauczania:

komunikacyjna – zmierza ku wykształceniu w osobie uczącej się łatwości porozumienia się na każdym poziomie a także efektywnego formułowania swoich myśli (obejmuje także konwersacje, rozumienie tekstu słuchanego),

motywacyjna – ma na celu zachęcenie do ciągłego pogłębiania wiedzy poprzez ukazanie celowości nauki, a także uświadomienie sobie opanowanych umiejętności i praktycznego ich wykorzystania, język daje wspaniałe możliwości a nasza szkoła językowa (Harvard, Lubin) pomoże Ci je odkryć,

metoda „nauka i zabawa” – skierowana głównie do dzieci, pozwala na bezstresową i skuteczną języka poprzez wykorzystanie różnych gier, zabaw, piosenek itp., odpowiednich do danego materiału językowego, dzięki tej metodzie j. angielski staje się hobby.

wizualna – wykorzystuje ciekawe materiały graficzne co kreuje twórcze i logiczne myślenie, obejmuje metodę wizualizacji zapamiętanego słownictwa według techniki „mind mapping”, techniki „drzewka słów” oraz graficznej mapy słownictwa tematycznego,

efektywne metody nauczania słownictwa, dzięki którym przyswajane słowa zostają podporządkowane odpowiedniej kategorii i są później łatwiej kojarzone przez osobę uczącą się. Quizy i gry słownikowe z wykorzystaniem inteligentnej selekcji słownictwa. Stosujemy najnowsze dostępne na rynku materiały wspomagające naukę słownictwa.

Harvard, Lubin, tel. 503-746-142